Vă mulțumim pentru vizitarea acestui website. Vă rugăm să citiți cu atenție Termenii și Condițiile din acest document, deoarece orice folosire a acestui website necesită acceptarea de către dumneavoastră a Termenilor și Condițiilor prezentate aici.

WINTER ROSE a creat site-ul https://winterrose.ro pentru a-şi informa personal toţi clienţii. Utilizarea acestui website de către dumneavoastră este condiţionată de respectarea condiţiilor generale de acces şi de utilizare detaliate mai jos, precum şi de respectarea ansamblului de legi aplicabile. Atunci când accesaţi website-ul, când îl parcurgeţi şi îl utilizaţi, dumneavoastră acceptaţi implicit şi necondiţionat condiţiilor generale detaliate mai jos, care prevalează asupra oricărei alte înţelegeri pe care aţi putea s-o aveţi cu WINTER ROSE, cu toţi membrii reţelei sale comerciale sau numai cu unii dintre aceştia.

Acuratețea, integralitatea și actualitatea informației

Cu toate că depunem toate eforturile necesare pentru a asigura acuratețea și integralitatea informației de pe acest website, nu ne asumăm responsabilitatea dacă informațiile disponibile pe acest website nu sunt exacte sau complete. Orice raportare la materialul de pe acest website se va face pe propriul dumneavoastră risc. Sunteți de acord că este responsabilitatea dumneavoastră de a monitoriza orice modificări ale materialului și informațiilor de pe acest website.

Drepturi de proprietate intelectuală

Aveți dreptul să parcurgeți acest website, să reproduceti porțiuni prin imprimare, descărcare pe un hard disk sau să le distribuiți altor indivizi. Acestea se pot face doar cu condiția să păstrați intacte toate drepturile de autor și alte însemne de proprietate și cu condiția ca pe aceste reproduceri să apară însemnul de marca înregistrată menționat mai jos. Nu este permisă reproducerea niciunei părți a acestui website pentru a fi vândută sau distribuită în schimbul unui câștig comercial și nici nu se permite modificarea sau încorporarea sa în orice alte lucrări, publicații sau website-uri.

Toate drepturile de autor, mărcile și orice alte drepturi de proprietate intelectuală din toate textele, imaginile sau alte materiale de pe acest website sunt proprietatea WINTER ROSE sau sunt incluse cu permisiunea proprietarului de drept.

Mărcile, logo-urile, caracterele și alte mărci de serviciu ce apar pe acest website aparțin WINTER ROSE. Nimic din ceea ce conține acest website nu va fi considerat ca oferind vreo licență sau drept de folosire a vreunei Mărci ce apare pe acest website. Este strict interzisă folosirea/folosirea defectuoasă a Mărcilor ce apar pe acest website, sau în orice alt context pe acest website, cu excepția celor prevăzute în acest document. De asemenea, vă aducem la cunoștință că WINTER ROSE își va exercita în mod activ drepturile de proprietate intelectuală în toate aspectele protejate de lege.

Link-uri către alte website-uri

Link-urile de pe website-ul winterrose.ro vă pot trimite în afara rețelei și sistemelor WINTER ROSE, iar WINTER ROSEnu își asumă nici o responsabilitate pentru conținutul, acuratețea sau funcționarea acestor terțe website-uri. Link-urile sunt oferite cu bună credință și WINTER ROSE nu poate fi considerat responsabil pentru nici o schimbare ulterioară în alte website-uri ale căror link-uri sunt oferite de noi. Includerea oricărei trimiteri către alte website-uri nu implică susținerea acestora de către WINTER ROSE. Vă recomandăm să citiți cu atenție notele legale și de confidențialitate ale tuturor celorlalte website-uri pe care le vizitați.

Garanții și avertizări

Folosirea acestui website se va face pe riscul dumneavoastră personal și exclusiv. Acest website vă este oferit “așa cum este” și “așa cum este pus la dispoziție” și, ca urmare, WINTER ROSE nu oferă nici un fel de garanție, nici explicită, nici implicită, statutorie sau de alt fel (inclusiv garanții implicite de mercantibilitate sau calitate satisfăcătoare și potrivire pentru un anumit scop) inclusiv garanții sau orice afirmații cu privire la faptul că materialele prezentate pe acest website vor fi complete, corecte, de încredere, actuale, fără a afecta terțe părți, precum și că accesul la acest website va fi neîntrerupt sau fără erori sau fără viruși, nici cu privire la faptul că accesul la acest website va fi securizat, și că orice sfat sau opinie obținută de la WINTER ROSE prin intermediul acestui website vor fi corecte, de încredere. În consecință, WINTER ROSE, nu face nici un fel de declarații și nu își asumă nici un fel de garanții cu privire la cele de mai sus. Vă rugăm să țineți cont de faptul că unele jurisdicții nu permit excluderea garanțiilor implicite, astfel încât unele din aceste excluderi nu vă sunt aplicabile. Va rugăm să verificați legislația din țară dumneavoastră. Ne rezervăm dreptul de a restricționa, suspenda sau înceta, fără notificare prealabilă, în orice moment, accesul dumneavoastră la acest website sau la orice secțiune sau parte a acestuia.

Responsabilitate legală

WINTER ROSE și/sau orice alte părți implicate în crearea, execuția sau prezentarea acestui website în numele nostru nu vor avea nici o responsabilitate legală sau de alt tip pentru nici un fel de daune, costuri, pierderi sau responsabilități directe, incidentale, indirecte, speciale sau punitive ce pot rezultă ca urmare a accesării, utilizării, incapacității de utilizare, a schimbării conținutului acestui website, sau ca urmare a accesării de către dumneavoastră a unui alt website printr-un link de pe acest website sau, în măsură permisă de legislația aplicabilă, ca urmare a acțiunilor pe care le întreprindem sau nu în urmă oricărui mesaj de poștă electronică trimis de dumneavoastră. WINTER ROSE și/sau orice alte părți implicate în crearea, execuția sau prezentarea acestui website nu vor avea nici o responsabilitate de menținere a materialelor și serviciilor disponibile prin intermediul acestui website sau de transmitere a unor modificări, actualizări sau a altor comunicate în legătură cu acestea. Orice material de pe acest website este supus modificărilor, fără aviz prealabil.

Mai mult, WINTER ROSE nu va avea nici o responsabilitate legală sau de altă natură pentru nici o pierdere suferită din cauza virusurilor ce vă pot afecta computerul sau orice altă proprietate pentru că ați folosit, accesat sau descărcat vreun material de pe acest website. Dacă decideți să descărcați vreun material de pe acest website, o faceți pe propriul dumneavoastră risc.

În limita maximă prevăzută de legislația aplicabilă, renunțați în mod expres la orice pretenție față de WINTER ROSE sau față de reprezentanții săi, directorii, angajații, furnizorii sau programatorii săi, pretenții ce ar putea rezultă în urmă folosirii sau accesării de către dumneavoastră a acestui website.

Activități interzise

Este interzisă întreprinderea oricărui act pe care WINTER ROSE, la libera sa alegere, îl poate considera inadecvat și/sau ar putea fi considerat ca un act ilicit sau este interzis de către orice lege aplicabilă acestui website, incluzând dar fără a se limita la:

Orice act ce ar constitui o încălcare atât a confidențialității (incluzând încărcarea de informații private fără a avea acordul persoanei în cauză) cât și a oricărui alt drept legal al persoanei;

Folosirea acestui website pentru a defăima sau calomnia WINTER ROSE, angajații săi sau alți indivizi, sau comportarea într-un fel care ar putea afecta bună reputație a WINTER ROSE;

Încărcarea de fișiere ce conțin virusuri care ar putea crea daune proprietăților WINTER ROSE sau proprietăților altor persoane;

Afișarea pe sau transmiterea către acest website a oricărui material neautorizat incluzând, dar fără a se limita la materiale care în opinia noastră ar putea cauza neplăceri sau ar putea fi defăimătoare, rasiste, obscene, amenințătoare, pornografice sau ilicite, fiind în detrimentul sau încălcând sistemele sau rețelele de securitate ale WINTER ROSE sau ale terților.

Jurisdicție și lege aplicabilă

Produsele WINTER ROSE, materialele, ofertele și informațiile care apar pe acest site sunt destinate pentru clienții și utilizatorii de pretutindeni. WINTER ROSE nu garantează că produsele și conținutul acestui website sunt compatibile cu sau disponibile în alte locații decât România. Vă rugăm să contactați distribuitorul nostru local pentru a obține mai multe informații despre disponibilitatea produselor în țara dumneavoastră. Dumneavoastră și WINTER ROSE sunteți de acord ca orice controverse sau pretenții provenind din sau în legătură cu folosirea acestui website vor fi guvernate de către legea română și vor fi înaintate exclusiv instanțelor din România.

Livrarea

Vanzatorul livrează Comenzile dvs. in Cluj Napoca, Floresti si imprejurimi de max 5 km intr-un interval de maxim 4 ore de la data confirmarii platii pentru buchetele disponibile in localitatea respectiva si International în maxim 24 ore de la data confirmarii platii.

Ora limita de plasare a comenzilor cu livrare în aceeasi zi, este ora 19:00 (de luni până duminică) pentru livrari in Cluj-Napoca si Floresti.

Limitari

 Va rugam sa tineti cont de faptul ca transportatorul va livra marfurile la adresa furnizata de dvs. cu buna-credinta.

Winter Rose nu isi asuma niciun fel de responsabilate in situatia in care destinatarul buchetului sau aranjamentului floral nu se gaseste la adresa, destinatarul refuza primirea comenzii ori confirmarea livrarii.

 In ipoteza in care destinatarul buchetului/aranjamentului nu se gaseste la adresa iar transportatorul nu poate solicita unei alte persoane sa accepte livrarea in numele destinatarului  (cum ar fi, de exemplu, un vecin),  va fi anuntat expeditorul si se va reincerca livrarea ulterior.

 Imposibilitate de livrare

In cazuri exceptionale, este posibil ca livrarea la data si ora de livrare alese de dvs. sa nu poata fi realizata. In astfel de circumstante, va vom contacta fara intarziere pentru a efectua aranjamente alternative de livrare sau, daca preferati, pentru a va da posibilitatea de a va anula comanda.

Nu putem fi considerati raspunzatori pentru neindeplinirea obligatiilor noastre in cazul in care imposibilitatea de livrare este rezultatul unor intamplari imprevizibile si inevitabile (cum ar fi incendii, inundatii, cutremure, furtuni sau alte catastrofe naturale, razboi, invazie, greva, blocarea sau intreruperea/insuficienta serviciului de energie electrica, a serviciului telefonic samd).

Clientul va fi informat fara nicio intarziere nejustificata in situatia in care, din motive neimputabile Vanzatorului, livrarea nu este posibila in localitatea indicata prin Comanda. In acest caz, comanda se va considera anulata iar suma achitata de Client va fi rambursata in integralitate.

Clientul va fi informat fara nicio intarziere nejustificata in cazul in care livrarea Produsului si/sau Serviciului nu poate fi efectuata din culpa exclusiva a Vanzatorului. In acest caz, suma achitata de Client va fi rambursata in termen de cel mult 14 zile de la data informarii mai sus mentionate.

Politica de retur

Conform OUG 34/2014, florile si dulciurile constituie produse care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid și sunt exceptate de la dreptul de retragere.

Daca produsele primite de destinatar au fost deteriorate, va putem rambursa plata in conditiile returnarii produsului deteriorat.

Daca nu putem sa onoram comanda dumneavoastra din motive ce tin de noi, va vom returna banii.

In urma intrării în vigoare a OUG 34/2014, consumatorii au dreptul de a renunța la cumpărare în termen de 14 zile calendaristice de la data intrării în posesia fizică a produsului. Clientul trebuie sa ne anunte prin mail, posta, telefon, SMS, verbal etc.